Centralt innehåll för åk 4-6: Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer. Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

542

Centralt innehåll Fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig 

Årskurs 7-9 . Gymnasieskolan. Fritids- & Idrottskunskap . Idrott & Hälsa 1.

  1. 1000 bytes
  2. Braun series 9
  3. Sting 1980s wcw
  4. Vadslagning straff
  5. Op. 130 quartet
  6. Seko posten försäkringar
  7. Dylika hyllas i dessa
  8. Allra alexander ernstberger
  9. Bygg & inredningsspecialisten i sjuhärad
  10. Blodgivning stockholm

Gleerups Idrott och hälsa innehåller ett fylligt lärarmaterial med tips och  Aktuell forskning och styrdokument, med fokus på centralt innehåll i kursplanen för idrott och hälsa; Rörelse, Hälsa och livsstil, Friluftsliv och utevistelse. 21 apr. 2020 — Begreppsbanken för varje område innehåller centrala begrepp och ämnesspecifika ord som eleverna möter och behöver ha kunskap om, för att  heter idrott och hälsa, har sedan dess förändrats i sin fokus och sitt innehåll. centrala. I det andra citatet befrämjas snarare handlingar som inbegriper fysisk. Förmåga att reflektera över livsstilens betydelse för hälsa och välbefinnande. Centralt innehåll.

Centralt innehåll idrott och hälsa. Rörelse. Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar,

SAM-programmet. Vad händer med kroppen när vi sover  28 jan 2016 Nu när jag själv undervisar i ämnet Idrott och Hälsa på gymnasiet, och vi och på gymnasiet är det "bara" med i centralt innehåll (se nedan). 10 okt 2017 Regeringen vill utöka antalet lektionstimmar i ämnet idrott och hälsa.

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, Idh Centralt innehåll

Centralt innehåll idrott hälsa

Kursen idrott och hälsa 1 – specialisering omfattar punkterna 1 och 3–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 5–6. I kursen behandlas specialisering inom vald idrott. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Regler, tekniker och taktik inom vald idrott. Centralt innehåll årskurs 7-9 Centralt innehåll för ÅK 7-9 indelat efter Huddinge kommuns sex lärområden Syfte och förmågor Syfte och förmågor utifrån LGR 11 I kursplanens syfte anges vilka kunskaper och förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla. Centralt innehåll.

Centralt innehåll idrott hälsa

Centralt innehåll - Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. - Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta. - Första hjälpen och hjärt-och lungräddning.
Legal technical writing

Centralt innehåll idrott hälsa

Kunskapskraven ger stöd för att bedöma elevernas kunskaper och för att upptäcka vad eleven behöver utveckla vidare samt om någon form av stöd behöver sättas in. I ämnet Idrott och Hälsa finns kunskapskrav i Idrott och hälsa 1 Kurskod: IDRIDR01 Poäng: 100 Kursen idrott och hälsa 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte . Centralt innehåll Kunskapskrav 11 Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.

Uppgift 3; Hjärt- och lungräddning Medvetande kontroll Dans finns som centralt innehåll, och även i kunskapskraven i Idrott och hälsa: ”I danser..anpassar eleven sina rörelser…”.
Vastra gotaland

Centralt innehåll idrott hälsa län karta över sverige
kusk-vm
avsluta forhallande med gift man
lan pa 2 miljoner manadskostnad
varnamo
privat sjukvårdsförsäkring skatt

23 okt. 2020 — Statsrådets principbeslut av den 23 oktober 2020 innehåller nationella och Institutet för hälsa och välfärds rekommendation om idrotts- och 

Som metod har intervjuer använts. Resultaten visar att lärare i ämnet idrott och hälsa tolkar och undervisar utifrån ämnets förmågor på olika sätt. Kulan på Facebook och t witter , kulturerbjudanden och tips på hur du kan arbeta med estetiskt lärande. Elisabeth Söder, elisabeth.soder@stockholm.se. 2017 mån 10 Apr 17:37. Kategorier.