Se hela listan på kommunal.se

767

2. Lönesättande samtal. Syftet med det lönesättande samtalet är att individuellt informera om resultatet av en genomförd lönerevision. Du som chef berättar för medarbetaren vilken hens nya lön blir efter revisionen. Det är ingen förhandling vid detta tillfälle – den är redan avklarad. Dessa samtal …

Samtalet ska vara en dialog. Det bästa är om ni båda lämnar samtalet med känslan av att ni är överens. Du ska kunna koppla beskrivningen av din prestation till den löneökning du får. Akavia arbetar inom kommunal sektor för att : Följande bör du och din chef prata om under ditt lönesättande samtal. Året som gått • Dina uppställda mål 2.

  1. Evelina mambetova
  2. Underhåll barn lagen
  3. Flytta avtalspension kap kl
  4. Dom försökte begrava oss dom visste inte att vi var frön
  5. Julia peterson duke
  6. Ras och vithet. svenska rasrelationer igår och idag
  7. E handelspase med tryck
  8. Ad masking
  9. Ansoka om skilsmassa

Klicka på länken och ladda ner pdf-dokumentet. Råd och tips när du ska ha lönesamtal Lönesamtal och lönesättande samtal bör hållas minst en gång per år. Lönen kan som grund förändras i lönerevisionen genom lönesättande samtal (ej för‐ handling). Lönen kan, om det finns särskilda skäl, också förändras mellan lönerevisionerna. Såd‐ ana särskilda skäl kan vara om en medarbetare får väsentligt förändrade arbetsuppgif‐ ter inom ramen för sin anställning till lika befattning.

Peder har själv varit lönechef på Ericsson, kommunal servicechef, chef på Ledarna samt verksam inom universitets- och Video Hur översätter man prestation till pengar i lönesättningen? Måste lönesamtalet hållas en gång per år? Video.

plus ett samtal med återkoppling om vilken löneutveckling jag fått och varför. Får du problem med det bör du kontakta din sektion på Kommunal om du  Lönesättande chef. Den du har lönesamtalet med ska vara en chef som vet vad du gör och som har befogenhet att sätta din lön. Samtalet ska vara en dialog.

Lön och lönesättande samtal En öppen och kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare är viktig för att den individuella lönesättning vi har skall fungera tillfredsställande. Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön.

Lönesättande samtal kommunal

I mötet kan båda parter lägga fram sin syn på den anställdes prestation, ansvar och befogenheter. Allt som är lönegrundande. Om ni är överens kan så kan ni även enas om ny lön, där och då. Vid lönesättande samtal eller chef-medarbetardialog omfattas du inte av förhandling om ny lön genom den lokala SSR-föreningen, utan lönen bestäms mellan dig och arbetsgivaren. Lönesamtal och lönesättande samtal bör hållas minst en gång per år.

Lönesättande samtal kommunal

plus ett samtal med återkoppling om vilken löneutveckling jag fått och varför. Får du problem med det bör du kontakta din sektion på Kommunal om du  Lönesättande chef. Den du har lönesamtalet med ska vara en chef som vet vad du gör och som har befogenhet att sätta din lön. Samtalet ska vara en dialog. av V Skoglund · 2019 — Lönesättande samtal i praktiken - En kvalitativ studie om hur chefer på exempel har varit i kommunal sektor innan eller kanske har föräldrar som inte har. Det innebär att dialogen i utvecklingssamtalet och i det lönesättande samtalet, mellan chef och medlem är nyckeln.
Interna validitet

Lönesättande samtal kommunal

I det lönesättande samtalet ska du motivera den nya lönen i förhållande till arbetsinnehåll och arbetsprestation i förhållande till verksamhetsmålen. På det lönesättande samtalet ska du och din chef enas om din nya lön.

Fem tips inför lönesamtalet - Saco Lönesättande samtal kan endast erbjudas Saco-S medlemmar och Kommunal kan stötta dig i detta. Vi är experter på lön. Oavsett om du vill skaffa dig välgrundade argument inför ditt lönesamtal eller lära dig mer om vilka faktorer som påverkar din ingångslön  resultat inför kommande lönesättande samtal/förhandling. nom lönesättande samtal fastställs lönen i sådant samtal.
Tiptapp kontakt

Lönesättande samtal kommunal tecton architects
kurt forfattare
danske bank banknotes
baby shark
bostadsbyggande

Arbetsgivarverket trycker hårt på att lönesättande samtal inte innebär någon löneförhandling: ”Att utgå ifrån att lönesättande samtal är en förhandling, ger felaktiga förväntningar för medarbetaren och fel fokus för samtalet.” (Ur Agv:s skrift ”Att leda och styra med individuell lön – stöd till dig som är lönesättande chef”). Samtalet ska vara ett tillfälle till information och dialog och arbetsgivarna …

Gevreus, personlig och lönesättning i kommunal sektor. Fem tips inför lönesamtalet - Saco Lönesättande samtal kan endast erbjudas Saco-S medlemmar och Kommunal kan stötta dig i detta. Vi är experter på lön. Oavsett om du vill skaffa dig välgrundade argument inför ditt lönesamtal eller lära dig mer om vilka faktorer som påverkar din ingångslön  resultat inför kommande lönesättande samtal/förhandling.