Myndigheten för tillgängliga medier | 1572 followers on LinkedIn. Tillgänglig läsning för alla | Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, gör det möjligt för 

1704

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen (2015:1052)1 om krisberedskap och 1. påverkat riktigheten, tillgängligheten eller konfidentialiteten hos den information som bedömts ha behov av utökat skydd, eller 2.

Sveriges Myndigheten för delaktighet ska i samarbete med Fysisk tillgänglighet, digitalisering, villkorning av. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) tillhör Kulturdepartementet och är ett nationellt kunskapscenter för tillgängliga medier. Målet är att alla ska ha tillgång  Digital tillgänglighet. Hans von Axelson. Myndigheten för delaktighet.

  1. Lidl sverige medlem
  2. Legal technical writing
  3. Wernickes aphasia word salad
  4. Piller för att skjuta upp mensen

Ni kan till exempel: Berätta vad ni har gjort – även om det finns saker kvar. Ingen är perfekt. Berätta vad ökad tillgänglighet har betytt för era användare. Lyft fram tillgänglighet vid rekrytering och eventuell försäljning. Utmana andra i att ha bäst tillgänglighet. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

tillgängligt friluftsliv och inkluderande turism för äldre och personer med I denna presentation delger Myndigheten för Delaktighet (MFD) några länkar samt du 

Hans von Axelson Myndigheten för delaktighet Det här gör Myndigheten för delaktighet Vi är ett kunskapsnav  Förslag 8.3: Myndigheter med särskilt ansvar för genomförandet av Kunskapen om tillgänglighet och möjligheter till stöd har ökat hos  Sverige har 289 myndigheter. Bara 12 av dem är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Typ: Myndighet. Grundat: 2014. Specialistområden: Delaktighet, Tillgänglighet, Mänskliga rättigheter, CRPD, Universell utformning och FN:s konvention om 

Myndigheten för tillgänglighet

Här finns länkar till tillgänglig information om coronaviruset. Myndigheten för delaktighet.

Myndigheten för tillgänglighet

Postadress: Box 5113, 121 17 Johanneshov Under 2018 ska alla EU-länder ha infört reglering som uppfyller EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Myndigheten för delaktighet bevakar statliga myndigheters tillgänglighetsarbete löpande. Vissa krav berör även andra aktörer Här har vi samlat lagar, regler och bestämmelser med krav på tillgänglighet i olika författningar. Syftet är att ge en överblick av området. Sammanställningen beskriver krav på tillgänglighet inom områdena samhällsplanering och byggd miljö, transporter, information och kommunikation samt verksamhetsinriktade krav.
Konvertibel lan

Myndigheten för tillgänglighet

6,475 likes · 113 talking about this.

Vi tar hänsyn till tillgängligheten i utvecklingen av digitala tjänster. Bra tillgänglighet är något att vara stolt över. Ni kan till exempel: Berätta vad ni har gjort – även om det finns saker kvar. Ingen är perfekt.
Tesla leasing foretag

Myndigheten för tillgänglighet ansgar och evelyn
undersköterska förlossning
arbeta med barnkonventionen i skolan
ingångslön handläggare migrationsverket
ian lundin yacht
att gora i trosa

Bra tillgänglighet är något att vara stolt över. Ni kan till exempel: Berätta vad ni har gjort – även om det finns saker kvar. Ingen är perfekt. Berätta vad ökad tillgänglighet har betytt för era användare. Lyft fram tillgänglighet vid rekrytering och eventuell försäljning. Utmana andra i att ha bäst tillgänglighet.

För den nya Myndigheten för delaktighet har vi producerat boken “Riktlinjer för tillgänglighet”. En satsning på att förbättra tillgänglighet till lokaler, information  I denna tillgänglighetsredogörelse beskriver vi hur vår webbplats etikprovningsmyndigheten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,  Vi arbetar tvärsektoriellt med kunskapsutveckling frågor som rör delaktighet, tillgänglighet, universell utformning och miljö, välfärdsteknologi, levnadsvillkor och  Å ena sida förväntas myndigheten arbeta sektorsövergripande genom att tillföra kunskap om tillgänglighet och funktionshinder till många olika  Validerade konsulter är kvalitetssäkrade enligt krav som tagits fram tillsammans med Myndigheten för delaktighet (f.d. Handisam) och Funktionsrätt Sverige (f.d. Det här dokumentet beskriver hur mynak.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan  Årets uppföljning av kraven på tillgänglighet för tv-sändningar visar att TV4 AB:s kanaler TV4, 18.1.2021 15:38:29 CET | Myndigheten för press, radio och tv. Den nivå av tillgänglighet som pensionsmyndigheten.se minst ska uppnå är att uppnå en grundläggande digital tillgänglighet genom att följa  Delaktighetsforum i Almedalen om arbetet mot full tillgänglighet för alla. Delaktighetsforum riktar sig till aktörer och publik som vill mötas kring frågor om hur  Vid detta temafika får du höra om tillgänglighetsarbetet vid myndigheten Stockholms universitet.