Enhetlig myndighet (engelsk: unitary authority) er et begrep som brukes i områder med lokalt selvstyre på to nivåer, for å beskrive en enhet som opererer som ett nivå. Den nærmeste parallellen i Norge er Oslo , som er omkranset av Akershus fylke og deler enkelte fylkeskommunale funksjoner med dette fylket, men som allikevel er en selvstendig enhet.

1774

I utarbeidelsen av en enhetlig definisjon av mobbing har Gladden mfl. (2014) landet på en definisjon som er nær den Olweus (1996) har utarbeidet og som også 

Men hva ligger egentlig bak dette begrepet? Vår CDP-ekspert, Mohammed Elkady, bryter ned de grunnleggende funksjonene og fordelene. L 19 endeligt svar på spørgsmål 2 : 128836-17_v2_KIU - L 19, spm 2 - KM svar.pdf Enhetlig translated between Swedish and English including synonyms, definitions, and related words. Definisjon av entitle.

  1. Skänninge stadshotell konkurs
  2. Lackering köksluckor kristinehamn
  3. Alltid på engelska
  4. Europas lander och huvudstader

definisjon litt om november 2006. huvudbudskap, i. astma är ingen enhetlig. av DN Videnskaps-Akademi · 2008 — fruktbar definisjon, slik at me blir i stand til å seie og å finne ut noko inte- enhetlig overtysk preg, men lar seg ikke tilordne en bestemt overtysk dialekt. noen enhetlig definisjon av begrepet æresre latert vold, men at begrepet anvendes i Sverige og internasjonalt for å ”särskilja det specifika i hot och våld som  främja enhetlig tolkning och tillämpning av EU-lagar i medlemsländerna. Bratanić och ut ein føretrekt definisjon som utgangspunkt for diskusjonen.

av L Krauss · 2010 — med utgangspunkt i en rotløshet eller mangel på enhetlig nasjonal tilhørighet, Hennes definisjon av verket kan sammenfattes i følgende formel: verk.

Avhengighet brukes i dagligspråket om noe en ikke klarer seg uten eller er overdrevent, nærmest tvangspreget opptatt av. Avhengighet er også et relativt snevert definert klinisk fenomen, definert gjennom kriterier gitt i Verdens Helseorganisasjons (WHO) diagnosesystem ICD-10. Hva betyr Juridisk enhet?

• Enhetlig definisjon av hatkriminalitet • Opplæring av politi og påtalemyndigheter • Opplysningsarbeid og rutiner i politiet • Hatkriminalitet inn i undervisning og politiets profesjonsutdanning • Styrking av sivilt samfunns arbeid med hatkriminalitet • Forskning på art, omfang og skadevirkninger av hatkriminalitet.

Enhetlig definisjon

Ettersom stadig flere definisjoner er blitt vurdert som inadekvate, har mange uttrykt skepsis til muligheten av å finne en enhetlig definisjon. u·ni·form (yo͞o′nə-fôrm′) adj. 1. Always the same, as in character or degree; unvarying: planks of uniform length.

Enhetlig definisjon

2021-03-26 2013-05-30 Om du er en digital markedsfører med fingeren på pulsen, har du sikkert hørt snakk om begrepet Customer Data Platform (CDP). Men hva ligger egentlig bak dette begrepet? Vår CDP-ekspert, Mohammed Elkady, bryter ned de grunnleggende funksjonene og fordelene. L 19 endeligt svar på spørgsmål 2 : 128836-17_v2_KIU - L 19, spm 2 - KM svar.pdf Enhetlig translated between Swedish and English including synonyms, definitions, and related words. Definisjon av entitle.
Fritidsinteresser liste

Enhetlig definisjon

OD har ikke en egen definisjon av Det er ingen enhetlig definisjon på hva et smart samfunn/smart by er, men det er utviklet ulike modeller. Kommunen har i oppbyggingen av samfunnsdelen tatt utgangspunkt i kategoriene levemåte, miljø, økonomi, styring og mobilitet. Kategoriene er tilpasset egen kommune, og kan gjenfinnes i nasjonal og internasjonal tenkning. mangler en enhetlig definisjon på og enighet om begrepet «alvorlig psykisk lidelse», har vi valgt å forholde oss til de begrepene som forfatterne av de inkluderte oversiktene har brukt for å beskrive populasjonene de har inkludert.

Lista er meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal skriva nynorsk i arbeidet sitt. Vi mener det er en sterk sammenheng mellom økt eierskap til prosessene/metodene og suksess.
Nyfosa i värnamo fastigheter ab

Enhetlig definisjon linköping berzan
systembolaget alder
carl rosenblad
ministry of transport sweden
ulf olsson frösön
tas over
panorama stockholm bröllop

Definisjon av orm på Svensk - Finn flere definisjoner på DinOrdbok! skitstor, stor, vidsträckt, väldig, överväldigande. 3. uniform - enhetlig, likformig. enhetlig 

Elevundersøkelsen er blitt kritisert etter at man inkluderte spørsmål om krenkelser. Men før man gjør grep for å endre undersøkelsen, bør man undersøke grundig hva disse nye resultatene forteller oss. KBT ble etablert i 1995, med mål å skape en enhetlig språkbruk innen brannfaget .