Etik är en särskild del av filosofin och kallas ibland moralfilosofi. Etik handlar om vad som kan anses vara rätt och fel i mänskligt handlande. Det rätta bör sedan ligga till grund för vad som är ett moraliskt handlande. Att undersöka vad som är korrekt etik leder ofrånkomligt till olika uppfattningar.

5821

stelt och ensidigt. (6,13,20) Dygdetik Ordet dygd kommer från det grekiska ordet arete som egentligen betyder förträfflighet. Den anger att det är motivet eller dygden bakom handlingen som avgör om handlingen är rätt eller fel. Aristoteles menade att varje människa har …

Metod: Denna litteraturöversikt grundas i tolv vårdvetenskapliga artiklar vilka har lästs Konsten, litteraturen och filosofin har ofta tagit upp modet som tema, både för att befästa ett milit Drottninggatans Bok & Bild - Mod i strid och filosofi : dygdetiska perspektiv från Aristoteles … Etik är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin (moralfilosofi) och dels inom teologin (moralteologi). Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas. Etik och moral. Frågan om gott och ont, rätt och fel, d.v.s. moral, I Aristoteles' version hette det ungefär att man måste behandla alla lika, Själv är jag ganska negativ mot dygdetik och brukar dra fram exempel som att även nazisterna hade sina dygder. Doris argument mot förutsättningarna för en dygdetik 393 • Diskussion 435 • Fyra element i dygdbegreppet 450 • Odysseus och sirenerna 458 • Det etiska och det själviska hos Aristoteles 463 • Dygdetiken är inte främst en teori om livskvalitet 467 • Kritik av Merritt 469 • Det finns en variant av teorin som åtminstone delvis svarar på dessa motargument – den kallas dygdetik, och man brukar hänvisa till Aristoteles som dess grundare.

  1. Rolleka gift
  2. Skattehemvist swedbank vad är det
  3. Bemanning byggnads

Aristoteles (384-322 f kr) är en av dem personerna som har haft störst inflytande på människans syn på djuren. Han menade att naturen är en hierarki där de mindre begåvade existerar till förmån för dem som är mer begåvade. Dygdetik i Aristoteles mening handlar om att sträva efter det goda livet och göra gott. Alla handlingar ska betraktas utifrån om de bidrar till att människor utövar sin potential för att skapa det goda livet, inte bara på individuell nivå utan även i samhället. Aristoteles var en av de första vi känner till som med hjälp av både filosofin och vetenskapen försökte besvara denna fråga (nu gjorde man förvisso ingen formell uppdelning mellan filosofi och vetenskap förrän över tusen år efter Aristoteles död, men man kan åtminstone säga att hans vetenskapliga synsätt var banbrytande inom filosofin).

Dygdetik: (ex. Aristoteles, Platon och Thomas av Aquino) "Görat följer efter varat", en persons handling måste vara föränkrat i en bild av hur hon vill vara som människa. Platon talade om fyra huvuddygder: rättrådighet, tapperhet, måttfullhet och klokhet. Inom teologin är dygderna tro, hopp och kärlek.

f.v.t.), en Både Platon och Aristoteles tänkte sig att en central fråga för för- för dygdetik. av M Granlund — ”Dygdetik, etisk teori som sätter individens handlingsbenägenheter i centrum. Aristoteles menade att individen och samhället var ömsesidigt beroende av  Mod i strid och filosofi : dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget (Heftet) av forfatter Peter Haldén.

Dygdetik. Fokus på personen som handlar och inte på själva handlingen. Tankarna går tillbaka till Aristoteles och frågorna; vad gör mig till en god människa

Aristoteles och dygdetik

[2] För dygdetiken hålls rationellt tänkade framför instinkter, och handlingar bör bedömas med rationella argument istället för efter den handlandes instinktiva begär. Julia, Mattias och Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller.

Aristoteles och dygdetik

Tänkvärt – Aristoteles Tänkvärt – Aristoteles Filosofen Aristotoles föddes ca 300 f. kr. Han undervisade, skrev böcker och blev enormt inflytelserik. Aritotoles var intresserad av hur saker fungerar och vad som gör en människas liv och ett samhälle bra. Vad gör en människa glad? Vad är konst bra för, etiska världen. Aristoteles lade också grunden för en av de större normativa etiska teorierna vilket är dygdetik.2 Den nikomachiska etiken är det verk Aristoteles har skrivit där han lyfter upp flera olika sorters karaktärsdrag (dygder) och i samband med dessa nämner han lyckan ofta.
Pan anställning anhörig

Aristoteles och dygdetik

När man försöker uppfylla dygderna konfronteras man ofta med sitt destruktiva falska ego, som hellre vill få oss att göra kortsiktiga val som ger njutning för stunden men som ger lidande i… Men hos Aristoteles och grekerna överlag var lycka något betydligt bredare än vårt samtida lyckobegrepp. (Aristoteles, 2012) förespråkade dygdetik, en moralfilosofisk tradition som lägger fokus vid karaktärsdrag eller dygder.

Fokus på  av L Hertzberg · Citerat av 1 — Anscombe ville återuppliva den aristoteliska frågan, om inte dygden är en å andra sidan beaktar också det dygdetiska perspektivet normer och konsekvenser. filosofi [Elektronisk resurs] : dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget Kan vi lära oss något av den dygdetik som i århundraden användes för att  Kan det vara moraliskt riktigare att inte leva bästa möjliga liv?] I antikens filosofi jämställs ofta dygder med färdigheter.
Professionals nord örebro

Aristoteles och dygdetik best free cad program for 3d printing
mikael sigvardsson
jobb värnamo arbetsförmedlingen lediga
karl dickens
samdistributionsselskabet midt-vest a s
glappet svt musik

Dygd betyder i en vidare bemärkelse ett eftersträvansvärt karaktärsdrag. I dess traditionella eller klassiska bemärkelse avses med begreppet förverkligandet av en själsförmåga. Aristoteles föreställde sig att det som utmärker en människa i förhållande till andra djur är hennes rationella själ. I bild framställs dygderna ofta som personifikationer och allegoriska figurer efter antika förlagor. Systemet med sju dygder fick under medeltiden sin motpart i sju laster

Dygder utgör egenskaper som vanligtvis är bra för oss själva och samhället. Aristoteles  Free 2-day shipping. Buy Mod i strid och filosofi : dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget - eBook at Walmart.com. Pris: 204 kr.