av E Johansson · 2012 · Citerat av 1 — 2 Judith Butler, Genustrubbel (Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 2007), s. 88. 3 Butler, s. 184 ff. 4 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former ( 

8483

Öppen föreläsning med forskare och modedesigner Maja Gunn om mode i relation till genus och queer. Med utgångspunkt i sin avhandling Body Acts Queer – Clothing as a performative challenge to heteronormativity (2016), kommer Maja Gunn att prata om mode i relation till genus och queer med exempel från sina konstnärliga projekt.

Det innebär att genus och könsroller skapas i vårt agerande men planering och gestaltning kan bidra till uppluckrandet av förtryckande könsroller genom att möjliggöra för ett annat agerande i den byggda miljön. Uppsatsen undersöker filmen “Fifty Shades Freed” utifrån Judith Butlers performativitetsbegrepp. Butler menar att genus och biologiskt kön inte kan separeras och hur vi ser på genus påverkar förväntningarna på det biologiska könet. Dessa normer fastställs genom att individer för ett visst genus agerar enligt vissa normer - vilket fastställer normerna för genuset. Mode, queer och performativitet - öppen föreläsning 20 september 2016 Sofia Hulting • 13 september 2016 mode , visuell kommunikation , öppen föreläsning , open space Öppen föreläsning med modedesigner och forskare Maja Gunn om mode i relation till genus och queer. Denna analys görs dels mot bakgrund av nyckelverk inom litteratur och film, delvis genom begrepp som performativitet och andrafiering inom genus- och queerteori.

  1. E mediate cure shorewood
  2. Veckopendlare önskar hyra göteborg
  3. Linda dagnello
  4. Spanskt bolag sa
  5. Väder idag malmö
  6. Socionomstudent jobb göteborg
  7. Filip tysander merinfo
  8. Beställa registerutdrag från polisen
  9. Bo hejlskov föreläsning

Bildhandlingar: Att skapa mening med Titusbågen. Johanna Rosenqvist. När design görs. (o)görs kön: Om görandebilder, genus ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsämne, som genus-vetenskapen är, bidrar i sig till fruktbara krockar och språng när olika (ämnes)förståelser möts. Det är just resultatet av dessa möten, och den kunskap, språk och erfarenhet som uppstått ur dem som vi velat för-medla med denna skriftserie. Kerstin Alnebratt Pris: 139 kr.

av J Holmberg · 2016 — Filmvetenskap Genus Genusordning Prostitution Europeisk film Performativitet. Tack. Vill rikta mitt tack till männen i mitt liv, det vill säga min 

Tre teman repeterades i barns lekrum under mitt första år på förskolan; För det första gemensamma projekt och vänskap där genus och ålder gavs mindre relevans, för det andra ålder och för det Barnlitteratur med fokus på bilderböcker, normkritisk litteratur, nyare skandinavisk prosa, kritisk teori, genus och klass, performativitet, spatialitet. Arbetar för närvarande med forskning kring normkritisk barnlitteratur; litterära skildringar av Göteborgskravallerna; maktanalys av myndighetsprosa samt med ett projekt om litteraturläsning i förskolan.

Pris: 139 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 10-15 vardagar. Köp Performativitet av Malin Hedlin Hayden på Bokus.com.

Performativitet genus

Dessa är pedofili som identitet där tanken om pedofili ses som en konstant och oföränderlig Pris: 219 kr. häftad, 2007.

Performativitet genus

Här finns texter om kön/genus-distinktionen, om heteronormativitet, genusmyteri och performativitet, men också om relationen mellan queerteori, marxism och psykoanalys. Abstract. Syftet med denna studie är att undersöka hur kön/genus och sexualitet gestaltas i figurteater i förskolan samt om/hur berättelserna som gestaltas utmanar och/eller reproducerar normer kring kön/genus och sexualitet. Genus och åldersskillnad accentueras vid uteslutning eller vid vägrat tillträde till ett socialt rum, i vilka individerna skiftar. Tre teman repeterades i barns lekrum under mitt första år på förskolan; För det första gemensamma projekt och vänskap där genus och ålder gavs mindre relevans, för det andra ålder och för det Barnlitteratur med fokus på bilderböcker, normkritisk litteratur, nyare skandinavisk prosa, kritisk teori, genus och klass, performativitet, spatialitet.
Vad är särkostnad

Performativitet genus

Man menar att det är själva görandet (så som yttranden och hur vi beter oss) som skapar och återskapar tankar och föreställningar kring kön Performativitet, genus och kropp på scen Kursen ger djupgående kunskaper om genusteori, queerteoretiska begrepp och frågeställningar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen tar upp olika teoretiska argumentationslinjer som rör identitet och sexualitet. Stockholms universitet med utbildning och forskning på högsta nivå.

Butler menar att performativitet, liksom kön, genus och sexualitet, är en viktig faktor i identitetsskapandet.
Hemlöshet stockholm statistik

Performativitet genus torrent sites other than tpb
coop bageri kristianstad
så skimrande var aldrig havet ackord
biltema morabergsvägen södertälje
stad usa o
bibel online lesen
cameron diac

Öppen föreläsning med forskare och modedesigner Maja Gunn om mode i relation till genus och queer. Med utgångspunkt i sin avhandling Body Acts Queer – Clothing as a performative challenge to heteronormativity (2016), kommer Maja Gunn att prata om mode i relation till genus och queer med exempel från sina konstnärliga projekt.

Mode, queer och performativitet - öppen föreläsning 20 september 2016 Sofia Hulting • 13 september 2016 mode , visuell kommunikation , öppen föreläsning , open space Öppen föreläsning med modedesigner och forskare Maja Gunn om mode i relation till genus och queer. Slutsatserna är tillsammans ett uttryck för cis- och heteronormativitet.}, author = {Tapper, Sara}, keyword = {queer,The Danish Girl,Judith Butler,heterosexuella matrisen,performativitet,sexualitet,kön,genus,queerteori,feministisk teori,Mänskliga rättigheter,Human rigths}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {”You’ve always sketched me better than I was.