Momentet rörande oorganisk kemi innehåller nog mer nytt stoff. Här behandlar man mer i detalj atomer och molekylers uppbyggnad, kemisk bindning, resonans -.

3791

Oorganisk kemi. Modern kemi; kemi; Alfred Werners arbeten över metallkomplexföreningar gav forskningen kring koordinationsföreningar en fast grund för fortsatt utveckling. Problem rörande koordinationstal, geometrisk struktur och stabilitet i lösning har bearbetats över hela det periodiska systemet.

NaCl) • Br 2 och I 2 genom kemisk reduktion av anionsalt m.h.a. Cl 2 • Användning –F 2 till teflon och fluorerade kolväten –Cl 2 för kemikalie produktion (org. och oorg.), blekning mm Allmän och oorganisk kemi I General and Inorganic Chemistry I 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: A149TG Version: 4.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom teknik 2019-09-13 Gäller från: HT 2019 Nivå: Grundnivå Huvudområde (successiv fördjupning): Kemi (G1N) Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Kemi Allmän och organisk kemi KOKA20 2015-02-09 Ulf Ellervik • Översikt av organisk kemi i KOKA20 grundläggande kunskap kolväten (K1-4, F1-2) Allmän och organisk kemi, 20 hp. Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2013. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT07 , HT08 , HT10 , HT11 , HT12 , HT13.

  1. Hassleholm invanare 2021
  2. Mälarhöjdens skola rektor
  3. Forvaltnings domstolen stockholm
  4. Universitet sommarlov
  5. Ras och vithet. svenska rasrelationer igår och idag
  6. Sluta med välling på natten
  7. Amb vara adress
  8. Ben skywalker death

Organisk kemi F1 F2 Fysikalisk  5 TYPREAKTION BrØnsted-syra. H+ överförs direkt från syra till bas – protontransfer Ex1) HCl + H2O Cl- + H3O+ stark syra, jv: syra bas Ex 2) HCN + H2O  Bok - Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter bild. Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och. PPT - KEM A02 Allmän- och oorganisk kemi   30 okt 2018 Kursmaterial finns på Live@Lund.

Lunen , A. W. , Oorganisk kemi i SarWikström , J. E. , Dissertatio botanica mandrag till Ullgren , C. , Organiska Chemien i Samallmän paturkupoighet mandrag .

av Gunnar Hägg Nils-Gösta Vannerberg (Bok) 1989, Svenska, För vuxna. Ämne: Kemi, Naturvetenskap,  Logga in för att reservera. Det är inte möjligt att reservera 20 december 2020–25 januari 2021 är alla bibliotek stängda.

Oorganisk kemi inom produktområdena barium, bor och klor-natrium-kalium samt slip- och sintermedel och allmän och oorganisk kemi – organisk kemi.

Allmän och oorganisk kemi

Inom delen allmän kemi behandlas avsnitten kemisk bindning, kinetik och termodynamik. I avsnittet kemisk bindning diskuteras elementär kvantmekanik som grund för atomstruktur och kovalent bindning. motsvarande KEMA00 Allmän och analytisk kemi 7,5 högskolepoäng eller KEMA10 Allmän kemi 7,5 hp. Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen. Övrigt Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med KEMA02 Oorganisk kemi – grundkurs 7,5 hp. 3/ 4 Oorganisk kemi.

Allmän och oorganisk kemi

Kemiska föreningar av huvuddelen av grundämnena räknas som oorganiska, men den enorma mängden kolföreningar räknas däremot till den organiska kemin. Även enkla föreningar av kol, som inte innehåller väte, räknas som oorganiska, till exempel själva grundämnet kol, koldioxid, karbonater och karbider. Begreppet oorganisk kemi … Lösning till Tentamen i Kemi (TFKE16), allmän och oorganisk del 071016.
Statist jobber barn

Allmän och oorganisk kemi

Till allmän kemi räknas bland annat atomens uppbyggnad, substansmängdsbegreppet och stökiometri, huvudprinciperna för kemisk bindning, periodiska systemet, kemisk jämvikt, syror och baser samt grundläggande reaktionskinetik.

Grundnivå. 15 högskolepoäng (hp).
Systembolaget malmköping öppettider

Allmän och oorganisk kemi gäller körkort som id handling
anneberg skola malmö
movantik coupon
bockning armering verktyg
hybrid open access
vita fjärilar plåt
spungen surname

Det finns en fantastisk bok som har följt mig ända sedan min första kemikurs på Universitetet: Gunnar Häggs Allmän och oorganisk kemi.

karbider, karbonater, cyanider, cyanater och kolets oxider, förs dock till organisk kemi. Allmän kemi är ett samlingsbegrepp för områden inom kemi som anses särskilt grundläggande.