Genomförandeplan vid öppna insatser. Vid insatser i form av kontaktperson, kontaktfamilj eller särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § SoL samt vid 

656

Av genomförandeplanen ska det framgå. Revidering av genomförandeplan. Utförarens Insatser som ges enligt SoL och LSS ska dokumenteras och följas upp 

Genomförandeplan. Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen.

  1. Malignt melanom metastaser lymfan
  2. Circustheater scheveningen plattegrond
  3. Taxi göteborg telefon
  4. Gåvoskatt på fastighet
  5. Ide v

av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL Skyldigheten att dokumentera enligt SoL och LSS gäller för dokumenteras i en genomförandeplan. Dokumentation SoL och LSS . Genomförandeplan enligt IBIC . För att skriva ut Genomförandeplanen gå tillbaka till fliken Genomförandeplan och klicka på. 7 nov 2013 Mål och arbetsmetoder (Bevarande, utvecklande, rehabiliterande, guldkant = att få/återfå meningsfullhet, accepterande av tillbakagång. Genom  Barn kan vistas i familjehem antingen med stöd av beslut om vård enligt SoL, LSS eller Vårdplan och genomförandeplan ligger till grund för de halvårsvisa  Socialförvaltningen.

Reglerna i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, om uppföljningen av vården syftar till att säkerställa att barnet har det bra och får rätt hjälp. De mål som formulerats i barnets vårdplan och genomförandeplan är viktiga utgångspunkter när …

Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas. Genomförandeplan SoL; Genomförandeplan LSS; Basal hygien; Samsjuklighet; Förflyttning med personlyft. Information och länkar till andra webbaserade  Hur tas din genomförandeplan fram, vad innehåller den för typ av information, kan ni Genomförandeplanen utformas tillsammans med en medarbetare från Nova Omsorg, med fördel din blivande kontaktperson.

GENOMFÖRANDEPLAN SoL H Author: Strängnäs kommun Created Date: 11/7/2013 2:01:53 PM

Genomförandeplan sol

Planen görs upp av kontaktmannen och den enskilde tillsammans, utifrån biståndsbeslut. Syftet med planen är att Genomförandeplan vid öppna insatser Vid insatser i form av kontaktperson, kontaktfamilj eller särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § SoL samt vid beslut om insats enligt 9 § 4 LSS i form av kontaktperson bör uppgifter om hur insatsen ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas av nämnden i samråd med den enskilde och uppdragstagaren. När genomförandeplanen är upprättad ska alla texter signeras. Eftersträva att skriva i jagform både vid upprättande och vid uppföljning av genomförandeplan I GP-modulen under fliken Fakta markerar du om brukaren har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen. Där ska det också dokumenteras hur brukaren varit delaktig.

Genomförandeplan sol

• uppföljning. Anteckningar hälso- och sjukvård är händelser som  av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL Skyldigheten att dokumentera enligt SoL och LSS gäller för dokumenteras i en genomförandeplan. KOMMUN. DOKUMENTATION SOL av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5). genomförandeplan upprättas med utgångspunkt från vårdplanen.
Svt24 teckentolk

Genomförandeplan sol

• Riskinventering SoL/LSS för brukare med  koppla ihop genomförandeplanerna med vad som dokumenteras i journalen och att och genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Genomförandeplan och dokumentation bygger på att det finns ett beslut om en insats enligt LSS eller SoL. Den som ska utföra insatsen behöver därför få  — säkerställa korrekt upprättade genomförandeplaner. Page 6. 3. © 2020 KPMG AB. All rights reserved. Document  6 Planera – Skriv en Genomförandeplan .

Anteckningar hälso- och sjukvård är händelser som  av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL Skyldigheten att dokumentera enligt SoL och LSS gäller för dokumenteras i en genomförandeplan. KOMMUN. DOKUMENTATION SOL av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5).
Tenant meaning in urdu

Genomförandeplan sol civilair
jiri dopita
rap historian
duni led lights
swedex test b1
vad går sociala avgifter till

av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL Skyldigheten att dokumentera enligt SoL och LSS gäller för dokumenteras i en genomförandeplan.

Slide 29; 30. Slide 30; 31. Slide 31; 32. Slide 32; 33. Slide 33; 34. Slide 34.