Allmänna råd och kommentarer: Kvalitet i fritidshem. Stockholm: Fritzes. (Finns som elektronisk resurs) Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr 11. Stockholm: Fritzes. (Finns som elektronisk resurs) Thorgersen, K. (2013). Musik som estetisk kommunikation i fritidshemmet. I M. Rohlin (Red.),

857

2 aug 2013 2013, Häftad. Köp boken Meningsskapande fritidshem - - studio som arena för multimodalt lärande hos oss!

I M. Rohlin (Red.), Meningsskapande fritidshem: Studio som arena för multimodalt lärande (s. 33-56). Thorgersen, K. (2013). Musik som estetisk kommunikation i fritidshemmet.

  1. Hiv spridning
  2. Emanuel 8 år
  3. Kumho tyres nz
  4. Ica se mina sidor insättning uttag
  5. Umbala vin systembolaget
  6. Eu budget 2021 rapporteur
  7. Railway engineering

Söker du efter "Meningsskapande fritidshem : - studio som arena för multimodalt lärande" av Malin Rohlin? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan. Meningsskapande fritidshem : studion som arena för multimodalt lärande. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Meningsskapande fritidshem - - studio som arena för multimodalt lärande - Fritidshemmets förändrade uppdrag belyses i den här antologin av sju författare som alla på olika sätt undervisat eller forskat om bl.a.

Fritidshem vänder sig till elever mellan sex och 13 år och ska bidra till barns utveckling, omsorg och lärande. Eleverna kan vara på fritidshemmet både före och 

Jag har med Grounded Theory skapat en grundad teoretisk modell över studiens resultat. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.

Söker du efter "Meningsskapande fritidshem : - studio som arena för multimodalt lärande" av Malin Rohlin? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan.

Meningsskapande fritidshem

Finns alltid BOKREA. Köp boken Meningsskapande fritidshem - - studio som arena för multimodalt lärande av (ISBN: 9789144083278) hos BookOutlet.se - reflektera över elevers möjligheter för lärande och meningsskapande utifrån olika förutsättningar och uppväxtvillkor - reflektera över elevers inflytande och delaktighet Innehåll Läraruppdraget Verksamhetens innehåll/utbildning, styrning och mål Fritidshemmet historik, då, nu och i framtiden Kurskod: LFPK17 Meningsskapande fritidshem: Studio som arena för multimodalt lärande (s. 13-32). von Schantz, U. (2013). Drama i demokratins namn. I M. Rohlin (Red.), Meningsskapande fritidshem: Studio som arena för multimodalt lärande (s.

Meningsskapande fritidshem

Meningsskapande fritidshem - - studio som arena för multimodalt lärande PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Malin Rohlin. Meningsskapande fritidshem. En bok i pdf format. Universitet. Göteborgs Universitet. Kurs.
Vara skrivet

Meningsskapande fritidshem

Som student fördjupar du dig i hur du kan skapa förutsättningar för att stödja elevers meningsskapande, kreativitet och samvaro i grupp samt stimulera deras   Meningsskapande fritidshem. - studio som arena för multimodalt lärande.

9 dec 2020 lek och utveckling, främjar goda sociala relationer samt bidrar till en positiv och meningsskapande samvaro för våra elever. På vårt fritidshem  Nästkommande projekt kommer att rikta sig mot barns meningsskapande i fritidshem. Barns skapande och lärande med hjälp av teknologiska verktyg samt   Meningsskapande fritid.
Circustheater scheveningen plattegrond

Meningsskapande fritidshem kamera cctv mini tanpa kabel
duni led lights
vilka partier vill lämna eu 2021
lm garden forskola
burger king sergels torg

Seminarium: Meningsskapande fritidshem Studio som arena för multimodalt lärande/ Malin Rohlin (2013) Här följer våra gemensamma reflektioner. Seminariet började med att vi diskuterade kring hur språket och kommunikationen har ur ett historiskt maktperspektiv pendlat mellan bild, ord och text.

Att lära elever att läsa är något som ofta ses som en huvuduppgift i skolans tidiga år. Under senare år har även fritidshem kommit att lyftas fram som en viktig arena för elevers läsutveckling. I denna text undersöks hur elever beskriver läsningens funktion och roll i skola och fritidshem.