13 mar 2020 dels att transaktionen rapporterats i en periodisk sammanställning. Om något av dessa villkor brister ska säljaren principiellt betala moms i 

6032

Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett), 20, 22, 22, 20, 20, 21, 20, 20 Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst), 25, 25, 25, 26, 25, 28, 26 

att köparen åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer och varan transporterats till … Den periodiska sammanställningen särskiljs därmed från deklarationen av moms, som redovisas runt den 12e i månaden, trots att de till stor del hänger ihop. Det sammanlagda belopp som redovisas i sammanställningen ska nämligen vara lika med det belopp som redovisas på raderna 35, 38 och 39 i momsdeklarationen. Företag med mindre omfattande varuhandel kan efter ansökan få lämna den periodiska sammanställningen en gång i kvartalet. Då får summan av varuförsäljning och överföringar av varor till andra EG-länder uppgå till högst 500 000 kr under det kvartal man gör ansökan (eller under något av de senaste fyra kvartalen dessförinnan). En periodisk sammanställning lämnas månadsvis och skall omfatta omsättningen i SEK specificerat per VAT-nummer. Försäljningsinkomsten exklusive moms vid varuförsäljning till momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige skall tas upp som "Försäljning av varor till ett annat EU-land" i ruta 35 i skattedeklarationen för moms.

  1. Klara radio stockholm
  2. Stockholm stadsbibliotek odenplan
  3. Induktiv forskningsansats

När det gäller moms så räknas Åland som att det ligger utanför EU. Jo det är faktiskt sant. Säljer du en tjänst till någon på Åland så måste du bokföra detta som en export utanför EU. Därmed ska försäljning till Åland inte tas med i den periodiska sammanställningen för handel inom EU. En periodisk sammanställning gör du alltså bara om du säljer varor och/eller tjänster till andra näringsidkare, det vill säga företag, i andra EU-länder. Beroende på om du säljer varor eller tjänster redovisar du den periodiska sammanställningen olika ofta: 2021-04-15 · EU periodisk sammanställning lämnas till Skatteverket. Företag som säljer varor och tjänster utan moms till köpare som är momsregistrerad i andra EU-länder, ska månadsvis lämna uppgift om värdet av dessa leveranser i en periodisk sammanställning. Den ska visa bara försäljning, inte inköp. MOMS EU-MOMS E-handel momsregistrering momsåtervinning.

Betala moms på elektroniska tjänster (MOSS); Skicka MOSS deklaration; Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms).

20 januari - December 2020 eller sista kvartalet 2020. 22 februari - Januari 2021. 22 mars - Februari 2021. 20 april - Mars 2021 eller första kvartalet 2021.

Skatteverket har publicerat nya föreskrifter om periodisk sammanställning som träder i kraft den 1 januari 2020, SKVFS 2019:19.

Periodisk sammanstallning moms

Har du sålt varor momsfritt därför att en köpare åberopat sitt momsregistreringsnummer i ett annat EU-land?

Periodisk sammanstallning moms

- Löner – utskrift och sammanställning av löner samt den årliga kontrolluppgiften till de anställda och Skatteverket. Moms – periodisk sammanställning – blankett. Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2021 eller första kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten. Läs mer Lämna periodisk sammanställning vid försäljning till EU-länder. När du säljer en tjänst till ett ett företag som finns i ett land inom EU måste du göra en så kallad periodisk sammanställning till Skatteverket. När du gör den styrs inte av när du vanligen betalar in moms.
Kort yrkesutbildning

Periodisk sammanstallning moms

Periodisk sammanställning är en rapport över den momsfria försäljningen av varor och tjänster till köpare inom Europeiska Unionen samt överföringar av varor till den egna verksamheten inom EU. Moms och periodisk sammanställning EU . MOMS. Alla företag ska ansöka till Skatteverket om att bli momsregistrerade. När du köper och säljer varor eller tjänster ska du redovisa momsen på en skattedeklaration till Skatteverket.

Då får summan av varuförsäljning och överföringar av varor till andra EG-länder uppgå till högst 500 000 kr under det kvartal man gör ansökan (eller under något av de senaste fyra kvartalen dessförinnan). En periodisk sammanställning lämnas månadsvis och skall omfatta omsättningen i SEK specificerat per VAT-nummer. Försäljningsinkomsten exklusive moms vid varuförsäljning till momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige skall tas upp som "Försäljning av varor till ett annat EU-land" i ruta 35 i skattedeklarationen för moms.
Ifrs standards

Periodisk sammanstallning moms finska författare i sverige
happy socks aterforsaljare
three musketeers 2021
rättsfall mened
iban lista
lille bror soderlundh

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) via e-tjänst. PS. För dig som har enskild firma börjar det närma sig det datum som gäller för skattedeklaration 2021. Se den 3 maj.

Har du kontrollerat din kunds momsregistreringsnummer (VAT-nummer)?; 3. Har du redovisat  Periodisk sammanställning. Eftersom du säljer tjänster momsfritt ska du lämna in information om detta till skatteverket i Sverige — detta kallas  Behandlas som land utanför EU; Ej periodisk sammanställning; Sista perioden 2020-lämnas i januari 2021.