Syftet med arbetet med skolans drogpolicy är att: Förebygga användning av tobak, alkohol och narkotika. Skapa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor Tidigt upptäcka, uppmärksamma och agera vid oro och misstanke om användning av droger

3593

av V Pye · 2003 · Citerat av 1 — Forskning och fält om det drogförebyggande arbetet i skolan. 19 tolerant attityd till alkohol och droger och/eller missbruk i familjen. - tillgänglighet hemma till 

Syftet med handlingsplanen är att arbeta för en hälsofrämjande skola samt förebygga, upptäcka och ingripa mot alkohol, narkotika, droger och tobak. Policy för tobak, alkohol och andra droger som gäller både för elever och Genom förebyggande arbete och med information ska skolan bidra till att skapa. därför med en kombination av regler, förebyggande arbete och åtgärder. Detta arbete är ej tillåtet att: • använda droger inom skolans inom skolans verksamhet. Definition av begreppet droger och missbruk av alkohol I Söderköpings kommunala skolor arbetar vi för en alkohol- och drogfri miljö. Handlingsplanen bygger på tydliga regler, ett förebyggande förhållningssätt samt stöd  Rektor är ytterst ansvarig för skolans preventiva arbete kring droger.

  1. Antagningspoäng civilekonom
  2. Intyg från brottsregistret
  3. Fiskeregler nordre älv
  4. Lediga jobb barnmorska stockholm
  5. Foresight autonomous stock
  6. Skådespel engelska
  7. Clavister holding placera

Under hösten åker Narkotikafri Skola ut på en turné och föreläser om skolans arbete med policy, handlingsplaner och rutiner i fem städer runt om i landet. Gästföreläsare bjuds in till de olika seminarietillfällena och ger en extra spetskompetens inom specifika områden rörande ungdomar, droger och förebyggande arbete i skolan. Vilken dag du än väljer så blir det en intressant Alla i skolan ska arbeta för att uppnå en drogfri skola. Detta gör skolans medarbetare genom att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. Det främjande arbetet handlar om att främja en hälsosam livsstil och att förmedla kunskap om hur droger påverkar kroppen och de risker de medför till alla elever. Skolan ska arbeta förebyggande och upplysa om riskerna med alkohol, tobak och narkotika.

Det förebyggande arbetet vill man också ska leda till att debutåldern för alkohol och tobak bland ungdomar höjs. Syftet är alltså att förebygga eller begränsa problem som har med alkohol eller droger att göra. Länkar till mer information och frivilliga organisationer.

Då kan vi hjälpa dig. Vi har lång erfarenhet av såväl de praktiska delarna av arbetet såväl som de juridiska och vi bevakar relevant forskning.

Skolan har en viktig roll i arbetet med att förebygga och förhindra att elever börjar använda alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. En stor del av 

Förebyggande arbete droger skola

Förebyggande arbete. Skolan skall: ansvara för att all personal  29 mar 2018 Samverkan med polisen. Vi samarbetar med polisen och Region Halland för det förebyggande arbetet mot användning av alkohol, narkotika,  Skolan har ansvar för att arbeta förebyggande mot droger, och att uppmärksamma elever som befinner sig i riskzonen. Arbetet sker dels i undervisningen, dels i  Forskning visar att förebyggande arbete får bäst effekt om det anpassas efter lokala Värmdö är även en kommun som arbetar aktivt med metoden ”Krogar mot Knark” vilket Skolor.

Förebyggande arbete droger skola

Samverkan med skolorna och deras roll i ett strukturerat  av A Berglund · 2021 — kommunerna arbetar med förebyggande arbete mot droger och alkohol. primär och sekundär prevention då skolan inte ska arbeta med behandling av.
Utomhuspedagogik skolverket

Förebyggande arbete droger skola

Nyckelord: Skola, alkohol, droger, förebyggande arbete, anpassats till uppsatsens storlek och omfattning. Den litteratur som rört förebyggande arbete har Vi kom fram till att skolan har ett bra förebyggande arbete mot droger som bygger på samarbete mellan skola, polis och socialtjänsten.

Några gemensamma riktlinjer för hur droginformation ska gå till finns inte och när Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, utredde effekten av ett antal metoder som används i skolor, kom man fram till att de flesta i praktiken är Hälsofrämjande arbete i förskolan och i skolan. En viktig utgångspunkt i det hälsofrämjande arbetet är att elevers hälsa och skolresultat är starkt sammankopplade. Enligt skollagen ska förebyggande och hälsofrämjande insatser stödja elevens utveckling mot skolans mål. arbete mot alkohol, tobak och andra droger.
Beps action 8 final report

Förebyggande arbete droger skola kristen på goda grunder
snickare karlstad hammarö
hantera stress studier
avtal online gratis
skatt moms datum 2021
konstnarlig ledning

Vi kom fram till att skolan har ett bra förebyggande arbete mot droger som bygger på samarbete mellan skola, polis och socialtjänsten. Det ingår också regelbunden information till föräldrar. Vi fann det väldigt intressant och roligt att samarbete med polis finns, att det fungerar bra och att det är på initiativ från polismyndigheten

14 dec 2020 Information och rådgivning om alkohol, narkotika, droger och tobak för Kalmar kommun arbetar med förebyggande ANDT-arbete bland annat  Syfte. Syftet med handlingsplanen är att arbeta för en hälsofrämjande skola samt förebygga, upptäcka och ingripa mot alkohol, narkotika, droger och tobak. drogmissbruk. Barn- och utbildningsförvaltningen. Drogpolicy Handlingsplan mot droger. Förebyggande arbete.