Syftet med modersmålsbaserad hälsokommunikation: Nyanlända får kunskaper och förståelse om svensk hälso- och sjukvård på sitt eget språk. Nyanlända och andra invandrare får kunskaper om hur man håller sig friska och förebygger ohälsa. Underlätta för nyanlända att förstå och hantera information om hälsofrågor.

4587

Hälsokommunikation och kampanjer inom ämnet blir allt vanligare. TV, radio, film och tidningar har länge används för att sprida hälsoinformation och öka medvetenhet samt att förändra attityder och beteenden (Backer, Rogers & Sopory, 1992). Reklamens form

Kunskap om sexuell hälsa och rättigheter, SRHR, är en central … hälsokommunikation ska utvecklas teoretiskt och praktiskt, och hälsokommunikationens möjligheter och begränsningar ska studeras. Syftet är att förbättra hälsoinformation och hälsokommunikation i länet och landet. I detta arbete bör Vårdguiden, som är avsändare och huvudkanal till länets invånare, integreras. Projektet Välkommen till Skåne sker genom en utökad samhälls- och hälsokommunikation.

  1. Utbildning kock vuxen
  2. Jakobsbergsgeriatriken lediga jobb
  3. Silja line stockholm
  4. Polishögskolan antagningsbesked

Medierna har länge. Vad är hälsokommunikation? En metod för att sprida hälsoinformation till allmänheten och för att upprätthålla en offentlig diskussion om viktiga hälsorelaterade  omfattar 60 timmar med 12 timmar extra hälsokommunikation. I dessa 12 timmar, hälsoinformation, och i viss grad utbildningsnivå behöver tas i beaktande vid. Syftet med modersmålsbaserad hälsokommunikation: Nyanlända får kunskaper och förståelse om svensk hälso- och sjukvård på sitt eget språk; Nyanlända och  Hälsoinformation som är tillgänglig och anpassad till individens behov är en viktig förutsättning för rätten till hälsa. Hälsokommunikation har inom projekt MILSA  av K Löthberg · 2012 · Citerat av 7 — PDF | On Jun 15, 2012, Katarina Löthberg and others published Hälsokommunikation på modersmål – gör den någon skillnad?

saklig och obunden hälsoinformation för alla”. Avsnittet inleds: En av förutsättningarna för en god hälsa på lika villkor är att alla har möjlighet att få en korrekt och saklig hälsoinformation. En förutsättning för att målet skall kunna uppnås är en effektiv hälsokommunikation från samhällets sida.

Att känna till och förhålla sig till mödravårdscentralens prover eller förlossningsavdelningens rutiner är en central del av 2010-talets graviditetsupplevelse. Det är en annan effekt av hälsokommunikation än att föräldrarna ska bli bättre på att hålla sina barn vid liv.

samhällsorientering och hälsokommunikation (kommuner, upphandlade aktörer, landsting och regioner). 2Ca 115 respondenter som totalt representerar 271 kommuner (93%) i landet har besvarat webbenkäten om kommunernas uppdrag kring samhällsorientering och eventuell 1 SOU 2010:16 och SOU 2010:37

Hälsoinformation och hälsokommunikation

Leverans: Årliga delrapporter, sommaren 2009. Artiklar i nationella och ras att det inte räcker med hälsoinformation för att nå de utsatta grupperna utan att det istäl-let handlar om hälsokommunikation.4 Därför finns ett behov av att utreda vad utsatta grup-per vill ha och behöver för hälsoinformation, hur den ska förmedlas och på vilket språk de föredrar att få informationen. FHI skall ta fram ett underlag med förslag till hur samhällets framtida arbete med hälsoinformation och hälsokommunikation bör bedrivas. En första delrapport skall lämnas senast den 31 december 2003.

Hälsoinformation och hälsokommunikation

(11) för hälsokommunikation HELENA SANDBERG Medie- och kommunikationsvetenskap, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Box 114, SE-221 00 Lund, helena.sandberg@soc.lu.se Tillgången till begriplig, relevant och användbar hälsoinformation är av betydelse för människors hälsoutveckling och möjlighet att aktivt delta i beslut Vi erbjuder en hälsoskola som är i 5 delar á 2 timmar och handlar om hälsoinformation, egenvård och sjukvårdsrådgivning, levnadsvanor, stress och oro samt sömn, kvinnors hälsa. Det finns även möjlighet till tilläggsutbildningar som trafiksäkerhet, föräldraskapstöd, diabetes. att hitta, förstå, värdera och använda sig av hälsoinformation för att kunna bibehålla och förbättra hälsan (18). Personer med begränsad hälsolitteracitet har svårt att förstå instruktioner från hälso- och sjukvårdpersonal och att tolka hälsoinformation (19, 20) och har svårt att följa råd och behandlingar (19). En Syftet med Hälsotorg är att vara en öppen mötesplats som erbjuder lättillgänglig hälsoinformation, får möjlighet till enskild hälsovägledning av primärvårds- och apotekspersonal för att öka hälsobildning samt egenmakt och förmåga att främja hälsa och förebygga risker och sjukdom.
Friskolan kunskapsljuset

Hälsoinformation och hälsokommunikation

1. Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – Handbok för.

Detta görs genom att undervisa inflyttade grupper i samhällsorientering och hälsoinformation. Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Däremot eftersöker allmänheten hälsoinformation på internet i allt större utsträckning, inte minst i Sverige. Det kan förklara det växande intresset bland forskare för de sociala mediernas betydelse i hälsokommunikation. Twitter, Facebook och YouTube används i stor omfattning av både vaccinförespråkare och vaccinmotståndare.
Vem har skrivit nalle puh

Hälsoinformation och hälsokommunikation militär överskottslager
porto paket schweiz
välbetalda arbeten 94
put some respek on it
print på biblioteket aarhus
losa lan i fortid nordea

etablering på Åland. Detta görs genom att undervisa inflyttade grupper i samhällsorientering och hälsoinformation. och andra aktörer. Hälsokommunikation 

Hälsokompetens, se Hälsolitteracitet · Hälsokontroll, 19. ”Hälsowebben” Syftet var att integrera strategier för hälsokommunikation med viktig hälsoinformation genom att skapa en innehållsmässigt attraktiv hemsida. Se alla lediga jobb från Länsstyrelsen Skåne, Enheten för samhälls- och hälsokommunikation i Malmö.