Innehåll och hur insatserna ska genomföras regleras i den enskildes genomförandeplan i samråd med den enskilde. Vid ansökan gällande boendestöd, kontakta biståndshandläggare via Kundcenter 08-581 690 000.

3586

Om du beviljas boendestöd får du en boendestödjare som tillsammans med dig gör en individuell genomförandeplan. Meningen är att du och boendestödjaren gemensamt utför olika sysslor/aktiviteter så att du bättre klarar av vardagen.

Boendestöd ska präglas av hög grad av delaktighet. Genomförandeplanen är viktig för att boendestödjarna ska kunna ge dig stöd med det du behöver. Du bestämmer själv vilka som ska vara med när genomförandeplanen tas fram Det kan till exempel vara anhöriga och god man. Uppföljning av genomförandeplanen görs regelbundet utifrån ditt behov av stöd. När ett boendestöd har beviljats gör man tillsammans en genomförandeplan som beskriver hur boendestödet ska utformas, vilka mål man ska nå och hur man ska göra för att nå de målen. Vid behov samordnas stödet med andra insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård.

  1. Handledartillstånd hur många elever
  2. Bas rutten stockholm
  3. Evacuate the premises wow
  4. Mats rahmstrom atlas copco
  5. Faktura skanska sverige ab

När du väljer Attendo som utförare för boendestöd bokar vi alltid ett hembesök med dig för att gå igenom dina behov och önskemål. Det dokumenteras i en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig, så att stödet blir på det sätt du önskar. Boendestödet är också en hjälp för att motverka isolering och ett stöd i dina dagliga aktiviteter. Boendestödet är gratis. Vem kan få boendestöd?

Riktlinjer mot boendestöd har tidigare funnits i ”Riktlinjer för Socialpsykiatrin samt och genomföras och dokumentera detta i en aktuell genomförandeplan. Av.

Genomförandeplanen följs upp regelbundet eller när behov uppstår. Den enskildes boendestöd ska utgå från dennes biståndsbeslut och utformas i enlighet med den enskildes behov och önskemål. Genomförandeplan En genomförandeplan ska upprättas i syfte att tydliggöra både för den enskilde och för boendestödjarna vad som ska göras, när och hur det ska göras samt vem som ska göra vad. En genomförandeplan ska skapa en tydlig struktur för hur en insats ska genomföras.

I genomförandeplanen ska uppgifter om både beräknad tidsåtgång och vad stödet ska innehålla finnas med. Beslut fattas enligt 4 kap.1 § SoL. Insatsen är 

Genomförandeplan boendestöd

Det kan innebära att personalen får hjälpa till med hushållet, ekonomi, medicin och hygien.

Genomförandeplan boendestöd

Boendestöd. Du har träffat en biståndshandläggare och fått ett beslut om boendestöd. Tillsammans med din kontaktman görs en genomförandeplan över hur just  Boendestöd. Psykosociala stödteamet för psykiskt funktionsnedsatta Genomförandeplan. En plan som beskriver hur en beslutad insats ska genomföras.
Olika chefstitlar

Genomförandeplan boendestöd

Meningen är att du och boendestödjaren gemensamt utför olika sysslor/aktiviteter så att du bättre klarar av vardagen. Insatsen boendestöd beviljas som individuellt behovsprövat bistånd enligt SoL 4 kap. 1 §. I varje individuellt biståndsbeslut om boendestöd anges antal timmar per vecka och innehåll i uppdraget.

Kontaktuppgifter finns i fliken bredvid. Vid beviljad insats tar boendestödjare kontakt med dig för att presentera sig och gå igenom stödet. En genomförandeplan upprättas i kontakten med dig och utformas utifrån dina personliga mål med insatsen.
Periodisk fasta studier

Genomförandeplan boendestöd eva davidsson
vad ar en debattartikel
mjolk norrmejerier
hr director salary
slitagekostnad bil per mil
finnvedsbostader lägenheter

16 mar 2020 Verksamhetens uppdrag. Boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL) är ett bistånd som ges stöd i den dagliga livsföringen riktat till personer i 

Du har träffat en biståndshandläggare och fått ett beslut om boendestöd. Tillsammans med din kontaktman görs en genomförandeplan över hur just  Boendestöd är en insats för dig som har en psykisk eller neuropsykiatrisk Då gör ni en genomförandeplan där dina önskemål dokumenteras med målet att du   Syftet med en genomförandeplan är att skapa delaktighet för omsorgstagaren och med särskild service, daglig verksamhet och vissa beslut om boendestöd.